Radionice su organizirane s raznim temama vezano za pripremu hrane.